Huisregels

Ingangsdatum 1 jan 2023

Dit huishoudelijk reglement geldt bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder
van het gastouderbureau, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels 
op de hoogte te zijn. 
Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.
1 tarieven.
Gastouderopvangnana hanteert een uurtarief van 7 euro  per kind/ per uur incl. eten, drinken, fruit en tussendoortje ,
babydoekjes.
Excl. babyvoeding, luiers. Naast het uurtarief van Gastouderopvangnana betalen de ouders 
bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.
en er word min 10 uur berekend per dag.

2. Halen en brengen.
Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door bijvoorbeeld file of een vergadering, laat het even weten.
Dan is het in de meeste gevallen geen probleem.
Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien het niet van te voren is 
doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

3. Vakanties en vrije dagen.
Als de opvang open is zullen de uren in rekening worden gebracht.
4. Uw kind is ziek of wordt ziek tijdens de opvang.
Als een kind koorts heeft hoger dan 38,5 graden, wordt er contact met u opgenomen en overlegt over de opvang. 
Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen. 
Als uw kind zich duidelijk niet goed voelt , zal uw kind wel opgehaald moeten
worden.Bij besmettelijke ziektes houd ik mij aan de regels van de ggd.

Aanvulling ivm corona


Ivm corona mag uw kindje met koorts (vanaf 37.9) niet komen.
En met erge verkoudheid ( veel snottebellen en of hoesten en of veel niezen)
Mag uw kindje niet komen.


In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd
een formulier in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen.
Kan uw kind een dag niet komen wegens ziekte dan dient u dit aan mij door te geven.  

Betaling blijft bij ziekte verschuldigd aan de gastouder.

5. Contact met ouders/verzorgers.
Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats. 
Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven
en plannen we een  afspraak. 
Gedurende de opvang staat het altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat.


6. Betalingsverplichting.
Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, dat wil zeggen een betalingsachterstand heeft van 1 maand of meer,
zal de opvang per direct gestopt worden. U blijft betalingsplicht houden over de openstaande facturen.  
Wanneer u de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, is de gastouder genoodzaakt om een
incassobureau in te zetten waarvan de gemaakt incassokosten voor rekening van de vraagouder zijn.

7.Opzeggen.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een maand opzegtermijn. 

8 MIN UREN AFNAME
gastouderopvangnana hanteert een minimaal aantal uren van 10 per dag.Share our website